Savjetodavni odbori

 

Znanstveni savjetodavni odbor

Znanstveni savjetodavni odbor Istraživačke jedinice za kooperativne sustave kontinuirano vrednuje znanstvene aktivnosti IJ ACROSS-a i upućuje preporuke upravljačkom odboru ACROSS-a. Članovi odbora sljedeći su međunarodni i domaći stručnjaci, imenovani na razdoblje od dvije godine s mogućnošću produljenja: 

  • Ivan Gojmerac (Austrian Institute of Technology)
  • Anthony Grbic (Uni Michigan)
  • Danica Kragić (KTH Stockholm)
  • Dana Kulić (University of Waterloo, Kanada)
  • Tajana Šimunić Rosing (UC San Diego)

 

Industrijski savjetodavni odbor

Industrijski savjetodavni odbor činit će RTD menadžeri i stručnjaci iz industrije, a imenovat će se na razdoblje od dvije godine s mogućnošću produljenja.