Elementi projekta

 

Aktivnosti projekta DATACROSS organizirane su u sljedeće elemente projekta:

 • Element projekta 1: Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima
 • Element projekta 2: Napredne metode i tehnologije u kooperativnim sustavima
 • Element projekta 3: Nabava opreme, namještaja i potrošnog materijala
 • Element projekta 4: Međunarodna suradnja te umrežavanje, usavršavanje i izobrazba osoblja ZCI-a
 • Element projekta 5: Diseminacija rezultata istraživanja i prijenos znanja i tehnologije
 • Element projekta V: Promidžba i vidljivost
 • Element projekta PM: Upravljanje projektom i administracija

U okviru projekta DATACROSS bit će organiziran i niz događanja usmjerenih ka:

 • koordinaciji istraživačkih aktivnosti
 • diseminaciji rezultata projekta ka gospodarstvu i vladinim organizacijama kroz organizacije znanstvenih radionica Centra i sastanaka s dionicima ZCI-a
 • predstavljanju projekta kroz otvorene dane i javna predstavljanja
 • edukacijske aktivnosti kroz organizacije ljetnih škola

Osim toga, DATACROSS će aktivno surađivati s gospodarstvom kroz:

 • diseminacijske aktivnosti
 • razvoj novih visoko-tehnoloških proizvoda i usluga
 • osnivanje spin-off poduzeća