Povećanje udjela istraživačica u projektnom timu

Projekt DATACROSS aktivno promiče ravnopravnost žena i muškaraca. Od početka provođenja projekta, udio istraživačica u projektnom timu se, kroz novo zapošljavanje, s početnih 14,29% (11 od 77) povećao na 15,11% (13 od 88; stanje u prosincu 2020.).

Taj uspjeh je utoliko veći kad se uzme u obzir da su žene općenito podzastupljene među doktorandima u području inženjerstva te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (izvor: "She Figures 2018", EK, 2019.), dok je među završenim doktorandima u poljima elektrotehnike i računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za posljednjih pet akademskih godina (2015./16.–2019./20.) prosječni udio žena iznosi 16,50%.

Nadalje, u Znanstvenom savjedodavnom odboru istraživačke jedinice ACROSS, većinu (3 od 5, odn. 60%) članova čine žene-znanstvenice.


Članovi projekta DATACROSS u radnoj skupini projekta Caliper

Članovi projekta s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu uključeni su u radnu skupinu projekta The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality iz programa H2020. Cilj provedbe projekta je uspostaviti bolju ravnotežu među spolovima u devet europskih istraživačkih organizacija iz područja STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo, matematika) kroz razvoj prilagođenih institucionalnih planova za ravnopravnost spolova.