O Centru

Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave prvi je nacionalni centar izvrsnosti u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj. Centar okuplja trinaest istaknutih organizacija među kojima su jedanaest visokoškolskih institucija iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Dubrovnika, Institut Ruđer Bošković i tvrtka Ericsson Nikola Tesla.

Misija centra jest unaprijediti hrvatsku znanost i ojačati njezino uključivanje u Europski istraživački prostor, odnosno potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima EU i drugim međunarodnim programima. Centar djeluje kao središte suradnje akademske zajednice s poslovnim i javnim sektorom u području ekspertiza istraživačkog tima Centra, s ciljem snažnog doprinosa poboljšanju kvalitete života i poticanja ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj.

Vizija Centra jest biti predvodnikom u istraživanju i razvoju novih metodologija i naprednih inženjerskih pristupa za znanost o podatcima i kooperativne sustave.

Ustroj

Centar se sastoji od dviju istraživačkih jedinica: Istraživačke jedinica za znanost o podatcima i Istraživačke jedinica za napredne kooperativne sustave.

Istraživačka jedinica za znanost o podatcima (IJ DataScience) okuplja 49 znanstvenika koji se bave problemom izlučivanja znanja iz podataka uključujući i tzv. “velike podatke” (engl. big data). Četiri strateške istraživačke domene jesu: (1) multimodalna obrada podataka i upravljanje informacijama, (2) strojno učenje i dubinska analiza podataka, (3) heterogeno računarstvo i napredne usluge u oblaku i (4) višedisciplinarne podatkovno intenzivne primjene. Primjene znanosti o podatcima su brojne uključujući čestičnu i astročestičnu fiziku, biološke znanosti i zdravstvenu skrb, poslovnu analitiku i financije, kompleksne mreže i društvo te analitiku prometnih podataka.

Istraživačka jedinica za napredne kooperativne sustave (IJ ACROSS) okuplja 32 znanstvenika usredotočenih na četiri strateške domene: (1) autonomni i kooperativni robotski sustavi, (2) kognitivni sustavi računalnog vida, (3) sveprisutni senzori i umrežene usluge usmjerene čovjeku i (4) napredne strategije upravljanja i estimacije za kibernetsko-fizikalne sustave. Temeljna metodološka istraživanja u okviru svake strateške domene prenosit će se na područja primjene pri čemu će se uspostaviti kompatibilnost istraživanja između domena. Primjene kooperativnih sustava su brojne, a Centar se usredotočava na zdravstvene sustave, sigurnost i zaštitu, okoliš, napredne gradove i tvornice budućnosti.