Istraživački fokus

Rastuća potreba za učinkovitim i pouzdanim kompleksnim sustavima ostvariva je isključivo istodobnim razmatranjem kako oblikovanja komponenti sustava, tako i oblikovanja njihove kooperacije. Istraživačka jedinica za kooperativne sustave (IJ ACROSS) usredotočena je na četiri glavna istraživačka područja:

  • Istraživačko područje 1: Autonomni i kooperativni robotski sustavi
  • Istraživačko područje 2: Kognitivni sustavi računalnog vida
  • Istraživačko područje 3: Sveprisutni senzori i umrežene usluge usmjerene čovjeku
  • Istraživačko područje 4: Napredne strategije upravljanja i estimacije za kibernetsko-fizikalne sustave

Znanstveni savjetodavni odbor

Znanstveni savjetodavni odbor Istraživačke jedinice za kooperativne sustave kontinuirano vrednuje znanstvene aktivnosti IJ ACROSS i upućuje preporuke upravljačkom odboru ACROSS. Članovi odbora sljedeći su međunarodni i domaći stručnjaci, imenovani na razdoblje od dvije godine s mogućnošću produljenja: 

  • Danica Kragić (KTH Stockholm)
  • Dana Kulić (University of Waterloo, Kanada)
  • Tajana Šimunić Rosing (UC San Diego)
  • Ivan Gojmerac (Austrian Institute of Technology)
  • Anthony Grbic (Uni Michigan)