Sažetak

DATACROSS projekt bavi se istraživačkim problemima razvoja naprednih metoda i tehnologija analize heterogenih podataka te oblikovanja složenih kooperativnih sustava; potrebe za primjenom razvijenih metoda i tehnologija koje se odnose na znanost o podatcima i na kooperativne sustave imaju gotovo svi sektori gospodarstva i društva u cjelini.

S obzirom na strateške dokumente EU i RH, DATACROSS projekt je vezan uz „Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU“ i „Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. DATACROSS predviđa razvoj novih metoda i tehnologija koje mogu ubrzati gospodarski rast RH i potaknuti zapošljavanje, čime neposredno pridonosi Tematskom cilju 1 „Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija“.

Istraživački problemi i područja istraživanja

Istraživački problemi vezani uz analizu velikih skupova podataka rješavat će se kroz tri međusobno usko povezane istraživačke aktivnosti: (1) razvoj metoda obradbe višemodalnih podataka zasnovanih na strojnom učenju i semantičkoj integraciji sa strukturiranim podatcima, (2) razvoj skalabilnih postupaka strojnoga učenja prilagođenih složenim skupovima podataka i podatcima s kompleksnih mreža te (3) razvoj novih heterogenih računalnih sustava i platformi namijenjenih učinkovitoj analizi velikih skupova podatka. Istraživački problemi vezani uz napredne kooperativne sustave rješavat će se istraživanjem i razvojem metoda i tehnologija: (1) autonomnosti i kooperativnosti robotskih sustava, (2) kognitivnog računalnog vida, (3) pametnih senzora i obradbe i analize tokova podataka u oblaku za pružanje usluga usmjerenih ljudima te (4) upravljanja i estimacije kibernetsko-fizikalnih sustava.

Ciljevi projekta

 1. Provođenje vrhunskih, graničnih istraživanja u područjima znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima
 2. Jačanje kapaciteta Znanstvenog centra izvrsnosti u područjima znanost o podatcima i kooperativni sustavi
 3. Povećanje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave
 4. Povećanje doprinosa razvoju hrvatskoga gospodarstva i društva u cjelini

Opće informacije

 • Naziv projekta: Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima
 • Skraćenica projekta: DATACROSS
 • Poziv: Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti
 • Referenca: KK.01.1.1.01.009
 • Ukupna vrijednost projekta: 37.999.929,03 kn
 • Početak provođenja projekta: 1. studenog 2017.
 • Trajanje projekta: 5 godina
 • Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva