Zajednica prijavitelja projekta DATACROSS

Zajednicu prijavitelja projekta DATACROSS čini 13 institucija: 1) Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu (FER), 2) Institut Ruđer Bošković, 3) Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 4) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, 5) Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 6) Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 7) Hrvatsko katoličko sveučilište, 8) Centar za napredno računanje i modeliranje, Sveučilište u Rijeci, 9) Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 10) Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište u Osijeku, 11) Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 12) Sveučilište u Dubrovniku, 13) Ericsson Nikola Tesla, d.d.

Čelni je član zajednice prijavitelja FER, koji ima odgovornost za operativnu, tehničku i upravljačku provedbu projekta, za što ima potrebne ljudske i infrastrukturne kapacitete. S danom 1. ožujka 2017., na FER-u je bilo zaposleno 523 djelatnika, od kojih 192 u znanstveno-nastavnom zvanju (docenti, izvanredni i redoviti profesori) te 192 istraživača i suradnika (čak 124, odn. 64,58% iz vlastitih, ne-proračunskih sredstava). Fakultet je organiziran u 12 zavoda u okviru kojih se koordiniraju znanstvene i nastavne aktivnosti u pojedinom području. Uz zavode, istraživačku infrastrukturu FER-a čini i 29 istraživačkih laboratorija, koji stvaraju stimulativno znanstveno okruženje za nove mlade istraživače. Dodatni istraživački potencijal čini više od 3000 studenata preddiplomskog i diplomskog studija (budući magistri inženjeri). U pogledu opreme, FER je tijekom posljednjih 5-6 godina osnažio kapacitete nabavom istraživačke opreme ponajprije sredstvima iz međunarodnih istraživačkih projekata te projekata jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. Vrijednost samo te opreme na raspolaganju za potrebe projekta veća je od 2 M€. U pogledu prostora, kompleks FER-a sastoji se od četiri zgrade u Zagrebu, na adresi Unska 3, ukupne površine oko 35.000 m2. Za provođenje projekta istraživači će imati na raspolaganju oko 550 m2 uredskog i oko 680 m2 laboratorijskog prostora.