Istraživanja i razvoj

DATACROSS se bavi istraživačkim problemima razvoja naprednih metoda i tehnologija analize heterogenih podataka te oblikovanja složenih kooperativnih sustava; potrebe za primjenom razvijenih metoda i tehnologija koje se odnose na znanost o podatcima i na kooperativne sustave imaju gotovo svi sektori gospodarstva i društva u cjelini.

Istraživački problemi vezani uz analizu velikih skupova podataka rješavat će se kroz tri međusobno usko povezane istraživačke aktivnosti: (1) razvoj metoda obradbe višemodalnih podataka zasnovanih na strojnom učenju i semantičkoj integraciji sa strukturiranim podatcima, (2) razvoj skalabilnih postupaka strojnoga učenja prilagođenih složenim skupovima podataka i podatcima s kompleksnih mreža te (3) razvoj novih heterogenih računalnih sustava i platformi namijenjenih učinkovitoj analizi velikih skupova podatka. Istraživački problemi vezani uz napredne kooperativne sustave rješavat će se istraživanjem i razvojem metoda i tehnologija: (1) autonomnosti i kooperativnosti robotskih sustava, (2) kognitivnog računalnog vida, (3) pametnih senzora i obradbe i analize tokova podataka u oblaku za pružanje usluga usmjerenih ljudima te (4) upravljanja i estimacije kibernetsko-fizikalnih sustava.

Zapošljavanjem i usavršavanjem oko 40 novih mladih istraživača u domenama znanosti o podatcima i kooperativnih sustava, DATACROSS će izgraditi značajan ljudski istraživački kapacitet koji će biti sposoban nastaviti s daljnjom provedbom vrhunskih znanstvenih istraživanja usmjeravajući ih ka novim istraživačkim izazovima, preuzimajući time ulogu sadašnjih starijih vodećih istraživača u daljnjem razvoju istraživačkih aktivnosti ZCI-a.

DATACROSS će aktivno surađivati s gospodarstvom kroz diseminacijske aktivnosti, razvoj novih visoko-tehnoloških proizvoda i usluga te osnivanje spin-off poduzeća. Razvijeni novi proizvodi i usluge te osnovana spin-off poduzeća omogućit će zapošljavanje novih visokoobrazovanih djelatnika čime će DATACROSS izravno pridonositi promijeni trenda „odljeva mozgova“ iz RH, a dugoročno i drugim značajnim izazovima hrvatskoga društva, kao što su: (1) unaprjeđenje razine ekonomskog razvoja uz predviđeno smanjenje radne snage, (2) poboljšanje kvalitete života za rastući broj starijih osoba, (3) zaštita okoliša te sigurnost ljudi i dobara.