Događanja

U okviru projekta DATACROSS bit će organiziran niz događanja usmjerenih ka:

  • koordinaciji istraživačkih aktivnosti
  • diseminaciji rezultata projekta kao gospodarstvu i vladinim organizacijama kroz organizacije znanstvenih radionica centra i sastanaka s dionicima ZCI-a
  • predstavljanju projekta kroz otvorene dane i javna predstavljanja
  • edukacijske aktivnosti kroz organizacije ljetnih škola