Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS)

DATACROSS je projekt Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave (ZCI) koji je financiran iz programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru poziva "Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti" (šifra poziva KK.01.1.1.01).

ZCI okuplja 84 vodeća hrvatska znanstvenika iz 13 institucija koje čine zajednicu prijavitelja projekta DATACROSS. Skromna financijska sredstva koja ZCI dobiva iz državnoga proračuna RH ne omogućuju mu provođenje planiranog istraživačkog programa, pa u tome smislu DATACROSS predstavlja prekretnicu jer će snažno ojačati istraživački kapacitet ZCI zapošljavanjem i usavršavanjem oko 40 novih mladih istraživača na projektu, čime će omogućiti visoki intenzitet vrhunskih znanstvenih istraživanja te prijenos znanja i tehnologija u gospodarstvo, što će dugoročno imati značajne pozitivne učinke na jačanje istraživačkoga sektora i gospodarstva u RH i EU te hrvatskoga društva u cjelini.

Zajednicu prijavitelja projekta DATACROSS čini 13 institucija: 1) Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu (FER), 2) Institut Ruđer Bošković, 3) Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 4) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, 5) Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 6) Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 7) Hrvatsko katoličko sveučilište, 8) Centar za napredno računanje i modeliranje, Sveučilište u Rijeci, 9) Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 10) Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište u Osijeku, 11) Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 12) Sveučilište u Dubrovniku, 13) Ericsson Nikola Tesla, d.d.

Čelni je član zajednice prijavitelja FER, koji ima odgovornost za operativnu, tehničku i upravljačku provedbu projekta.


Obavijesti